Kìm buộc dây

405.000 

kìm cột cành, cây canh, rau

Kìm buộc dây

405.000 

Mã: kim01 Danh mục: